Ledere

Odd-Arne Diseth Gruppeleder Tlf: 936 62 894
Solveig L. Steinskog Troppsleder Tlf: 472 64 769
John Steinskog Troppsassistent Tlf: 905 03 871
Gry M. Diseth Troppsassistent Tlf: 938 97 639
Hilde Stranden Troppsassistent Tlf: 411 73 395
Ann-Katrin Karlsrud Troppsasisstent Tlf: 478 79 038